Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät visar på att ett av fem rekryteringsförsök misslyckas helt. Den vanligaste orsaken är brist på personer med relevant yrkeserfarenhet.

Carina Lindfelt, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv menar att det behövs fler inträdesjobb. Fler får då arbetslivserfarenhet vilket även det likt yrkeserfarenhet är viktigt.

Vi på TaskRunner hoppas att de som använder sig av vår tjänst kan utöka sina erfarenheter och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. TaskRunner ger ungdomar chansen att få mer arbetserfarenhet och hoppas på att kunna vara en inkörsport för unga in på arbetsmarknaden!

Läs Svensk Näringslivs nya rekryteringsenkät.

Image