Återbetalningspolicy

TaskRunner har en generös återbetalningspolicy där vi försöker – i den mån det är rimligt – att göra en full återbetalning.

Det finns några olika scenarios som ofta uppstår:

1.Kunden har anlitat en Runner men vill avbryta uppdraget på grund av olika omständigheter.

Avbokning ska ske inom 48 timmar. Notera att du debiteras om av- eller ombokningen sker inom 24h.

Om bokningen sker samma dag och önskad hjälp är planerad att utföras samma dag går det inte att avboka.

Skyldighet att avboka oönskade uppdrag:

Vid bokning av ett uppdrag är det ditt ansvar att avboka om du har anlitat en Runner och inte längre önskar hjälpen. Vi kommer försöka nå er en gång i chatten om inget svar erhålls kommer en avbokningsavgift på 199 kr att debiteras.

Allmänna villkor för städning kan du följa via BuddyCompany.


2. Kunden är missnöjd med ett arbete som utförts.

Återbetalning är möjlig beroende på omständigheterna.

  • Har Runnern utfört arbetet enligt kundens beskrivning eller direktiv?

Ibland händer det att Runners utför uppdrag trots att de dessförinnan varnat kunden för slutresultatet. T.ex kan en kund vilja ha en TV uppsatt på en vägg trots att Runnern varnat för att väggen inte håller för TV:n. Eller så vill kunden måla en tapet trots att Runnern varnar för att tapeten inte kommer klara av färgen.

I dessa fall är det viktigt att kunden kan visa att Runnern har gjort fel för att återbetalning ska vara möjlig. Därför är det oerhört viktigt att du som kund tydligt beskriver uppdraget och om du känner en viss osäkerhet ber du Runnern skicka ett sms till dig där han bekräftar sina farhågor innan Runnern börjar utföra ditt uppdrag.

Om kunden kan visa att Runnern inte utfört uppdraget enligt kundens önskemål så finns det goda möjligheter till återbetalning.

  • Är du missnöjd med utförandet av ditt uppdrag?

Kunder är ibland missnöjda med utfört arbete. T.ex. kan en garderob ha satts upp på fel sätt eller att ett transportuppdrag inte blivit genomfört i tid.

Här finns flera möjligheter. Runnern kan komma tillbaka och åtgärda det som inte blivit korrekt utfört. Om det inte är möjligt eller önskat så finns goda möjligheter till återbetalning.

Det är oerhört viktigt att du som kund tar bilder på det som inte blivit korrekt utfört och är tydlig med uppdragsbeskrivningen.

  • Runnern har orsakat en skada hos kunden

Alla hantverkare gör ibland misstag. Det kan vara allt från att man borrar genom en vägg eller tappar en hammare i golvet så det orsakar hack i parketten.

Du som kund är alltid skyddad av TaskRunners försäkring på If.

Om Runnern inte kan reparera skadan så kommer vi att starta ett försäkringsärende där Runnern står för självrisken.

Om försäkringsbolaget inte vill ersätta skadan som uppstått så är det upp till Runnern att se till att du som kund är nöjd.

Om kunden och Runnern inte kan komma överens kan TaskRunner medla i ärendet och se till att alla parter blir nöjda.

Om skadan åtgärdas och inga nya kostnader tillkommer för dig som kund så sker ingen återbetalning. Om de skador som uppstått har tagit orimligt mycket tid från dig som kund kan vi tillsammans komma överens om viss återbetalning.

3. Kundens beskrivning av uppdraget är inte korrekt

Ibland händer det att kundens beskrivning av ett uppdrag inte stämmer. Kunden kan av misstag eller p.g.a stress utelämnat delar av uppdragets omfattning.

Om Runnern kommer ut till kundens bostad eller där uppdraget ska genomföras och påpekar och kund och Runner inte kommer överens om ökad ersättning så kan det leda till att Runnern eller kunden väljer att avbryta uppdraget.

Om/när det här händer finns möjligheter till viss återbetalning. Det är viktigt att vara tydlig med exakt vad uppdraget innefattar. Runnern räknar restid, bensin och annat i sina bud, och om de tar sig tiden att komma till kund för att utföra uppdraget har de rätt till skälig ersättning, även om uppdraget inte genomförs. Därför är det viktigt att beskriva uppdraget korrekt, gärna med bilder och om något förändras behöver Runnern meddelas i god tid.