Avstängningspolicy

Att vara Runner hos TaskRunner ska vara kul, socialt och lärorikt men medför också ett visst ansvar. För att alla involverade parter som Uppdragsgivare och Runners ska känna sig trygga har vi på TaskRunner några regler som Runners har ett ansvar att förhålla sig till när de registrerar sig på plattformen. 

Här är 3 av de viktigaste reglerna som vi på TaskRunner förväntar oss alla våra Runners ska förhålla sig till:

 1. Lämna inga kontaktuppgifter i chatten – Du får mot inga omständigheter lämna ut kontaktuppgifter som telefonnummer eller mejladress i chatten. Om du av någon anledning behöver komma i kontakt med kunden kan du skriva till oss på Taskrunner Support så hjälper vi dig.
 1. Kringgå ej plattformen – Det är inte tillåtet att ta sig an uppdrag som förmedlats genom TaskRunner utanför plattformen. TaskRunner äger rätten till alla kunder som lägger upp ett uppdrag på TaskRunner för de kommande 3 år. I fall där en Runner tar ett uppdrag utanför plattformen hos en kund som denne Runner tidigare fått kontakt med via TaskRunner, eller via ett pågående uppdrag i  TaskRunners app, äger TaskRunner rätten att utan förvarning ta ut ett vite (straffavgift) om 20 000 kr per uppdrag. En faktura skickas till dig som Runner och drivs in av extern samarbetspartner. Läs mer under villkor punkt 9.4
 1. Behandla andra med respekt – Diskriminering, hot, och liknande i chatten tillåts inte. Du ska visa respekt gentemot såväl Uppdragsgivare såsom andra Runners på plattformen. 

Om någon av dessa regler bryts kan det innebära en permanent avstängning från plattformen.

Nedan har vi samlat några exempel på situationer och beteenden som kan leda till avstängning: 

1. Mindre misstag, exempelvis:

 • Borra för stora hål
 • Nedsmutsning hos uppdragsgivare som inte åtgärdas
 • Stänk av färg vid målning pga. av vårdslöshet
 • Mindre stötskada vid transport
 • Sent avbrytande av uppdrag
 • Delvis utfört uppdrag som avbryts på Runners initiativ
 • Liknande händelser som enligt TaskRunner är i paritet med ovan nämnda exempel

Ovan händelser kan medföra avstängning på plattformen i upp till 14 dagar (1 varning*)

2. Medelstora misstag, exempelvis:

 • Upphängning av föremål som sedan ramlar ner och orsakar skada hos uppdragsgivaren
 • Oväntade uppståndna kostnader under uppdragets gång som kostar uppdragsgivare mer än 1 000 kr att åtgärda
 • Liknande händelser som enligt TaskRunner är i paritet med ovan nämnda exempel

Ovan händelser kan medföra avstängning på plattformen i upp till 30 dagar (1 varning)

3. Stora misstag, exempelvis:

 • Åtagande av uppdrag där Runner helt saknar erfarenhet eller kompetens som gör att skada uppstår
 • Uppdrag där Runner varken dyker upp eller meddelar uppdragsgivaren om detta  ”no show”
 • Runner kringgår plattformen och tar sig an uppdrag som förmedlats genom TaskRunner utan att anlitande skett genom plattformen
 • Mottagande av pengar utanför plattformen – det medför risker och uppdraget blir inte försäkrat
 • Oväntade uppståndna kostnader för uppdragsgivaren som leder till ett försäkringsärende 
 • Utlämning av kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress) i chatten eller kontaktande av uppdragsgivare utanför plattformen innan anlitande
 • Hot och diskriminering i chatten
 • Liknande händelser som enligt TaskRunner är i paritet med ovan nämnda exempel

Ovan händelser kan medföra permanent avstängning på plattformen

* Om en Runner redan har mottagit tidigare varning/ar kan nästföljande varning innebära en permanent avstängning. TaskRunners anställda förbehåller sig rätten att tillämpa ovan nämnda villkor efter bästa tolkning och förmåga.

Vi följer kontinuerligt upp din aktivitet som Runner på plattformen och vill därför att du som Runner håller ditt användarkonto i god standard. Förutom att följa de ovannämnda reglerna, vill vi även se att du har få avbokningar av uppdrag (uppdrag som avbokas på ditt initiativ) samt har kontinuerligt återkommande kunder.

Vi följer denna statistik för ditt användarkonto under rullande 60 dagar. Du kan själv följa detta direkt i din app under Profil > Min statistik.

Avbokningar 

Uppdrag som du avbryter eller avbokar påverkar din allmänna Runner prestanda på ett negativt sätt

Om din avbokningsfrekvens överstiger 5% under de senaste rullande 60 dagarna kommer vi att granska ditt konto, vilket kan leda till en tillfällig avstängning från plattformen. Du kan läsa mer om detta under de allmänna användarvillkoren, punkt 9.3

Återkommande kunder

Återkommande kunder kan vara en stor källa för dig som Runner för ytterligare inkomst.

Att ha återkommande kunder är även nödvändigt för att hålla ditt Runner-konto i god standard. Av alla dina uppdrag de senaste 60 dagarna behöver minst 15% vara återkommande kunder.

Om denna siffra stiger under 15% kan vi komma att granska ditt användarkonto samt tillfälligt eller permanent stänga av dig från plattformen.