Försäkring för dig som Runner

Ibland kan man som Runner känna sig lite osäker på vad som gäller om något går snett. Under denna sektion har vi samlat lite information om vår försäkring och vad som egentligen gäller.

Vi förstår att olyckan ibland kan vara framme. Av den enkla anledning har vi tecknat en försäkring hos IF som du kan nyttja om något inte går som det var tänkt så att du inte blir ersättningsskyldig privat. Tänk på att du som Runner alltid ansvarar för självrisken om 2 500 kronor.

När tjänsten förmedlas via oss kan båda parter känna sig trygga. Vid varje uppdrag finns det en försäkring som skyddar såväl beställaren av uppdraget, som den som utför uppdraget (dvs. du som Runner) samt en egendomsförsäkring.

Försäkringsskyddet består av:

1.Egendomsförsäkring, som gäller för skada på din egendom och som du har med dig för att utföra uppdraget.

Exempel: Om du tappar din skruvdragaren uppifrån en stege så att verktyget går sönder.

2.Ansvarsförsäkring, som tar hand om skador hos uppdragsgivaren som du råkar orsaka. Förutsättningen är att du som utför uppdraget varit vårdslös och kan anses som skadeståndsskyldig för det inträffade.

Exempel: Om du orsakar en vattenskada hos beställaren genom att borra i ett vattenrör inne i väggen när du ska montera upp en hylla.

3. Olycksfallsförsäkring, som tar hand om eventuell skada på dig som utför uppdraget och som du råkar ut för under uppdraget eller på vägen till och från uppdraget.

4. Transportöransvarsförsäkring, som ersätter 100 kr per KG av godset som transporteras. Läs mer här. Ifall eventuell skada på transportörens bil uppkommer går detta på förarens egna försäkring.

Försäkringen gäller ej för:

  • Vatten – och elskador – Uppdrag som kräver VVS- eller elarbete ingår ej i vår försäkring.
  • Målning – Målaruppdrag anses sällan vara berättigade för ersättning från försäkringsbolaget då inget är per definition “sönder”. Därför är det oerhört viktigt att du som Runner är extra försiktig under måleriuppdrag. Det är därför bra att ta bilder på väggar och annat innan uppdraget samt med sms, mejl eller liknande tydligt komma överens med Uppdragsgivaren om vad som ska göras.

Se fullständiga villkor här.

För att vara helt säker på vad som gäller för just ditt uppdrag bör du ringa till TaskRunner AB eller IF-försäkringar.

Vad händer om det sker en skada under ett uppdrag?

Ifall olyckan är framme och något sker under ditt uppdrag tar vi åtgärder så att alla ska bli nöjda.

Detta bör du göra om du något gått snett under ett uppdrag du utfört:

  • I första hand bör du och Uppdragsgivaren som skadan orsakades hos, försöka hitta en lösning genom t.ex. du kan försöka laga den orsakade skadan.
  • Kontakta oss på TaskRunner och berätta vad som hänt. Vi kommer att be om ett händelseförlopp från både dig och Uppdragsgivaren. Sedan kommer vi tillsammans med dig och Uppdragsgivaren bestämma om vi ska starta ett försäkringsärende eller om skadan kan fixas. Tänk på att du som Runner alltid ansvarar för självrisken om 2 500 kronor.
  • Om vi bestämmer att det krävs ett försäkringsärende kommer vi vidarebefordra detta till en skadereglerare på If som kommer att kontakta dig i ärendet.
Ansök här