HANDYMAN

HÄNGA & BORRA

500 kr – 1500 kr

OBS! Detta är ett genomsnittpris för uppdrag inom denna tjänst.


Att tänka på:

 • Hur många föremål som ska monteras/hängas upp och tidsåtgång?
 • Vilket material består vägg/tak av?
 • Finns det skruv och plugg eller behöver Runner ha med sig detta?
 • Kommer du vara med och hålla eller krävs två personer?

Pris per produkt

Produkt Pris
Gardinstång 349 kr
Rullgardin 399 kr
Gardinskena 349 kr

OBS! Detta är ett genomsnittpriser för produkter inom denna kategori.

MÅLA

2 000 kr – 10 000 kr

OBS! Detta är ett genomsnittpris för uppdrag inom denna tjänst.


Att tänka på:

 • Vad är materialåtgång och yta (kvm) som ska målas?
 • Ingår det färg eller inte?
 • Grundarbete, tidsåtgång, svårighetsgrad?
 • Krävs underarbete (slipning, grundmålning)?
 • Hur många möbler ska målas och var är materialåtgången?

REPARATION & FIX

500 kr – 2 500 kr

OBS! Detta är ett genomsnittpris för uppdrag inom denna tjänst.


Att tänka på:

 • Vad är förväntad tidsåtgång och svårighetsgrad?
 • Behöver Runner ta med sig verktyg och vad tror du materialåtgången är?
 • Kommer du själv vara tillgänglig för att exv. hjälpa till och hålla och mäta?