Priser för Taskrunner

På Taskrunner finns inga fasta priser utan vi arbetar med budgivning från våra Runners. Det innebär att du som kund lägger upp vad du vill ha hjälp med och våra Runners ger dig bud. Du väljer sedan vilken Runner och bud du anser bäst lämpad för ditt uppdrag.

Nedan kan du se några av de tjänster vi erbjuder och prisreferenser och prisintervall där priserna brukar ligga för den typen av uppdrag. Detta kan ge dig en uppfattning av vad ditt uppdrag kommer att kosta.

Trädgård