Vår försäkring

När tjänsten förmedlas via oss kan båda parter känna sig trygga. Vid varje uppdrag gäller en försäkring som skyddar såväl beställaren av uppdraget, som den som utför uppdraget samt en egendomsförsäkring. Denna försäkring är tecknat med företaget If.

Försäkringsskyddet består av:

1.Egendomsförsäkring, som gäller för skada på egendom som den som utför uppdraget har med sig för att utföra uppdraget. 

Exempel: Om Runnern tappar skruvdragaren uppifrån en stege så att verktyget går sönder.

2. Ansvarsförsäkring, som tar hand om skador hos beställaren eller annan, som den som utför uppdraget ställer till med under uppdraget. Förutsättningen är att den som utför uppdraget varit vårdslös och kan anses som skadeståndsskyldig för det inträffade.

Exempel: Om en Runner orsakar en vattenskada hos dig (beställaren) genom att borra i ett vattenrör inne i väggen när man ska montera upp en hylla.

3. Olycksfallsförsäkring, som tar hand om skada på den som utför uppdraget råkar ut för under uppdraget, eller på vägen till och från uppdraget.

4. Transportöransvarsförsäkring, som ersätter 100 kr per KG av godset som transporteras. Läs mer här.
Ifall eventuell skada på transportörens bil uppkommer går detta på förarens egna försäkring.

Försäkringen gäller ej för:

  • Vatten – och elskador – Uppdrag som kräver VVS- eller elarbete ingår ej i vår försäkring. 
  • Målning – Målaruppdrag anses sällan vara berättigade för ersättning från försäkringsbolaget då inget är per definition “sönder”. Därför är det oerhört viktigt att du som kund tydligt beskriver vad du behöver hjälp med och tar ansvar för slutresultatet om Runnern helt enkelt genomfört uppdraget enligt din önskan. Det är också bra att ta bilder på väggar och annat innan uppdraget samt med sms, mejl eller liknande tydligt komma överens med Runnern om vad som ska göras.

Se fullständiga villkor här. 

För att vara helt säker på vad som gäller för just ditt uppdrag bör du kontakta TaskRunner AB eller IF försäkringar.

Vad händer om det sker en skada under ett uppdrag?

Om olyckan är framme och något sker under ditt uppdrag tar vi åtgärder så att alla ska bli nöjda.

Detta bör du göra om du något gått snett under ditt uppdrag:

  • I första hand bör du och Runnern som orsakade skadan diskutera och försöka hitta en lösning. T.ex. kan Runnern försöka laga den orsakade skadan.  
  • Kontakta oss på TaskRunner genom att mejla oss om det som hänt på support@taskrunner.se. Vi kommer att be om ett händelseförlopp från både dig och Runnern. Sedan kommer vi tillsammans med dig och Runnern bestämma om vi ska starta ett försäkringsärende eller om skadan kan fixas. 
  • Om vi bestämmer att det krävs ett försäkringsärende kommer vi skicka dig en blankett som du behöver fylla i och sedan skicka tillbaka till oss på support@taskrunner.se. Bifoga gärna även bilder på skadan. 

Vi kommer så snart vi erhållit den ifyllda blanketten att skicka det vidare till en skadereglerare på If som kommer att kontakta dig i ärendet.