Marknadsföring, sälj & strategi – det är Robins kall! Examen i ekonomi från Lunds Universitet samt 3 års erfarenhet som konsult inom marknadsexpandering och tillväxtstrategi för Exportrådet i bl.a. Ungern och Sydafrika.