Tänk på att de allra flesta uppdrag innebär att du kommer att vara hemma hos någon annan…

… Därför är det extra viktigt att ge en personlig känsla i allt du gör. Meddela gärna uppdragsgivaren när du är nära adressen så de vet om att du kommer enligt den avtalade tiden.

Tänk på att alltid hälsa artigt när uppdragsgivaren öppnar sin dörr för att släppa in dig och uppge ditt namn så de vet vem du är och att du kommer via plattformen TaskRunner.

Många använder tjänsten för första gången så hjälp gärna till lite extra med att förklara hur det fungerar innan du börjar med ditt uppdrag så de förstår hur processen går till.
Vägled uppdragsgivaren genom att prata ihop er om en bra lösning och förklara gärna muntligt för uppdragsgivaren hur du kommer gå tillväga för att lösa uppdraget, då kommer uppdragsgivaren förstå och bilda en tillit till dig som gör att de känner sig säkra med dig som Runner.

Ta av dig dina skor.
Oavsett om uppdragsgivaren säger: nej, jag ska städa snart, det är ändå så smutsigt så du kan gå in med skor eller någon annan förklaring till det.
(Om det inte är renovering eller blött på golvet förstås).

Att använda skydd och att tänka på säkerheten är superviktigt, kom ihåg att många av de som använder tjänsten saknar kunskapen till att göra det du gör och kan därför känna sig ganska osäkra.