Så här gör du för att deklarera din inkomst mot skatteverket

Kontakta Support@taskrunner.se för att få ett besked om den totala ersättning under 2018. Vi kommer att svara dig inom 24 timmar.

Logga sedan in på skatteverkets hemsida eller app.
Gå in på ‘Mina sidor’

mina sidor.JPG

Har du tjänat mer än 1 000kr från en och samma uppdragsgivare under året ska T1 bilagan redovisas med det totala beloppet från samtliga uppdragsgivare där du tjänat mer än 1 000kr.
Så här redovisar du T1
Bilagor > T1

T1 blanketten.JPG
Skriv in beloppet som ska redovisas under A.  Inkomster och utgifter
Lön, Arvode, royalty, forskarstipendium m.m.
Spara och gå tillbaka till ‘Mina sidor’

Klicka sedan på ‘Ändra’ Välj sedan ‘1.5 Andra inkomster som inte är pensionsgrundande’ enligt alternativen i din lista.

q,5.JPG

Klicka i ‘Ändra’, ange sedan beloppet som kvarstår att deklareras.
(Alla uppdrag där totalen understider 1 000kr)
Under övriga upplysningar uppger du Taskrunner AB eller vårat org-nr 556693-7016

När du har gjort detta kan du säkerställa att du gjort rätt genom att klicka på ‘Kontrollera’ .

Din deklaration kommer se ut ungefär som denna:
(detta exempel gäller en Runner som utfört uppdrag med belopp högre än 1 000kr)

Image from iOS (2).jpg

Kändes det krångligt?..
Tänk så här:

Beloppet du fått in från uppdrag eller samma uppdragsgivare där du tjänat MER än 1 000kr ska redovisas i T1 bilagan.

Beloppet du fått in från samma uppdrag eller uppdragsgivare där du tjänat mindre än 1 000kr ska redovisas under: ‘Ändra’ ‘1.5 Andra inkomster som inte är pensionsgrundande’ 

Känner du dig osäker eller inte förstår hur du ska göra kan du kontakta oss på:
support@taskrunner.se